Gå til artikkelen

Mobilitetsprosjektet HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Kolumbus AS, Bysykkelen AS, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Arbeidet i HjemJobbHjem-samarbeidet blir administrert av Kolumbus AS.

Vårt formål er å gjøre det lettere for ansatte å sette bilen fra seg hjemme av og til ved å knytte sammen kollektiv, sykkel og gange. Vi ønsker at bedriftene skal se på HjemJobbHjem som et verktøy for å redusere sykefraværet og antall p-plasser, bidra til at bedriften oppfyller anbudskrav og nå egne eller andres miljøkrav og miljømål. Vi ønsker at de ansatte skal se på oss som et verktøy for å komme i gang med hverdagsaktiviteten, få bedre helse, redusere reisekostnadene, bidra til miljøet eller rett og slett bruke tiden til og fra jobb på andre måter enn å holde i et bilratt.

Dette gjør vi blant annet ved å tilby ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilgang til en HjemJobbHjem-billett i Kolumbus’ Billettapp, tilgang til fri bruk av Bysykkelen og en aktivitets-/oppfølgingsplan.

På denne måten skal vi bidra til regjeringens nullvekstmål: "Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange".

Opplysningene vi mottar om deg fra arbeidsgiver blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, og bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering.

Bysykkelen AS og Kolumbus AS har delt databehandlingsansvar og dette blir forvaltet av HjemJobbHjem ved prosjektleder Espen Strand Henriksen, Forusparken 2, 2020park, 4031 Stavanger.

Formålet med behandling av personopplysninger i HjemJobbHjem

HjemJobbHjem behandler personopplysninger for å ta vare på avtaleforholdet mellom HjemJobbHjem-bedriften og tilbydere knyttet til avtalen.

For å kunne bli en HjemJobbHjem-bedrift og for at vi skal kunne planlegge og evaluere tiltak for å minske privatbilisme må de ansatte besvare reisevaneundersøkelser, disse blir sendt til den ansattes registrerte emailadresse.

Det er bare ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter som får tilgang til HjemJobbHjem-billetten i Kolumbus’ Billettapp og fri bruk av Bysykkelen. Derfor må vi kunne identifisere brukeren som en ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift når vedkommende logger på en bysykkel eller Kolumbus’ Billettapp.

En sentral del av HJH-prosjektet er motivasjon og vi bruker emailadressen din til å sende deg nyhetsbrev og informasjon.

Hvilke opplysninger har HjemJobbHjem om deg

Dataene vi samler om deg er navn, epostadresse, mobiltelefonnummer og navnet på bedriften du er ansatt i.

Personopplysninger som blir behandlet og lagret

For at bedriften du er ansatt i skal kunne inngå en avtale med HjemJobbHjem er det et krav at 75% av de ansatte skal besvare en reisevaneundersøkelse. Denne blir sendt ut til emailadressen vi har fått av din arbeidsgiver. Hvis bedriften du er ansatt i ikke blir en HjemJobbHjem-bedrift vil vi slette informasjonen vi har mottatt om deg.

Når HjemJobbHjem-avtalen starter sender vi deg informasjon på SMS og email.

Vi bruker navn, bedriftstilhørighet og telefonnummer for å gi deg muligheten til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten i Kolumbus’ billettapp.

For å sette opp en bruker hos Bysykkelen bruker vi emailadressen og mobiltelefonnummeret ditt.

Vi bruker emailadressen din til å sende deg nyhets- og motivasjonsbrev.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Så lenge bedriften du er ansatt i er en HjemJobbHjem-bedrift og du ikke har bedt om å bli slettet vil vi lagre de tidligere nevnte dataene om deg.

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke opplysningene dine til andre enn partene i HjemJobbHjem-samarbeidet. Anonymisert informasjon blir brukt til å lage statistiske framstillinger.

Rett til innsyn og endring og sletting av egne personopplysninger

Etter personopplysningsloven § 18 har du rett til innsyn i de opplysningene som er registrert om deg. Hvis de er feil, ufullstendige eller irrelevante kan du når som helst få dem rettet, slettet eller supplert.

Ta kontakt med kundeservice@hjemjobbhjem.no for innsyn i, endre eller slette personopplysningene som er lagret om deg i forbindelse med at bedriften du er ansatt i er en HjemJobbHjem-bedrift.

Når vi sletter dataene vil vi bare slette de dataene vi har fått gjennom arbeidsgiveren din. Informasjon du selv har gitt ved opprettelse av bruker i Kolumbus Billett-app vil ikke slettes. Dermed kan du fortsette å kjøpe billetter i appen, men vil ikke lengre kunne benytte deg av billettypen HjemJobbHjem-billett.

Hvis du ønsker å slette brukeren din i Kolumbus Billett-app må du kontakte Kolumbus sitt kundesenter.