Gå til artikkelen

Samarbeid er grunnleggende for å skape et godt mobilitetstilbud på Nord-Jæren

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Rogaland Fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune, Bysykkelen, Kolumbus, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Vårt formål er å redusere bilandelen blant de ansatte i bedriftene på Nord-Jæren. 

På denne måten bidrar vi til regjeringens nullvekstmål: «Veksten i personbiltransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange».

Lena Moteka

Produktansvarlig HjemJobbHjem

lena.moteka@kolumbus.no

Portrett av Sunniva Johannessen Gjerde

Sunniva j. gjerde

Mobilitetsrådgiver

sunniva.gjerde@kolumbus.no

Portrett av Kristin Veen Bethuelsen

Kristin Veen Bethuelsen

Mobilitetsrådgiver

kristin.veen.bethuelsen@kolumbus.no

Henrik Grannes

Mobilitetsrådgiver

henrik.grannes@kolumbus.no

Beate Hagland

Mobilitetsrådgiver

beate.hagland@kolumbus.no

Inger Eik Ravndal

Mobilitetsrådgiver

inger.eik.ravndal@kolumbus.no