Gå til artikkelen

Ansatte i en HjemJobbHjem bedrift får tilgang til Bysykkelen uavhengig om man velger å kjøpe HjemJobbHjem-billetten. Videre setter vi opp en aktivitetsplan i bedriftene i henhold til resultatene fra reisevaneundersøkelsen. 

Du får også:

Leasing av elsykler

Formålet med tiltaket er å gi ansatte muligheten til å anskaffe seg en el-sykkel gjennom en gunstig leasing-ordning. Leasing-ordningen skal administreres av din arbeidsgiver gjennom en lønnstrekkoppgave. Tilbudet gjelder kun for HjemJobbHjem-bedrifter som har mer enn 100 ansatte.Ta kontakt med din mobilitetsrådgiver for mer utfyllende informasjon.

Stands og kampanjer i bedriften

HjemJobbHjem-teamet møter opp hos bedriftene og motiverer de ansatte til å endre reisevaner. Vi tilbyr helselunsj, foredrag, konkurranser, sykkel og gå-kampanjer og test av el-sykkel. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke tiltak HjemJobbHjem-bedriftene kan dra nytte av.

Sanntidsinformasjon fra Kolumbus

For at ansatte i din bedrift kan holde seg oppdatert på rutetilbudet til Kolumbus kan dere legge ut sanntidsinformasjon på en skjerm i resepsjonen eller i et område hvor mange ferdes i løpet av arbeidsdagen. Kolumbus setter opp en egen link med sanntidsinformasjon tilpasset lokasjonen til din bedrift.