Gå til artikkelen

Samarbeid er grunnleggende for å skape et godt mobilitetstilbud på Nord-Jæren

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Rogaland Fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommune, Bysykkelen, Kolumbus, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Vårt formål er å redusere bilandelen blant de ansatte i bedriftene på Nord-Jæren. 

På denne måten bidrar vi til regjeringens nullvekstmål: «Veksten i personbiltransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange».

SIRI MELBERG

Salgsleder

siri.melberg@hjemjobbhjem.no

BRIT SKJÆVELAND

Mobilitetsrådgiver

brit.skjaeveland@hjemjobbhjem.no

MARIE R. AADLAND

Mobilitetsrådgiver

marie.aadland@hjemjobbhjem.no

Espen Eikeland

Mobilitetsrådgiver

espen.eikeland@hjemjobbhjem.no

Maria Thorvik

Mobilitetsrådgiver

maria.thorvik@hjemjobbhjem.no

RANDI MARKVARDSEN

Ansvarlig for Bysykkelen

randi.markvardsen@hjemjobbhjem.no