HjemJobbHjem handler ikke om å slutte å kjøre bil. Det handler om å gå, sykle og reise kollektivt når du kan, og kjøre bil når du må.

Dette er hjemjobbhjem

Mobilitetsordningen HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og Rogaland fylkeskommune. Vårt mål er at alle ansatte i HjemJobbHjem-bedriftene skal kjøre sjeldnere til og fra jobb. Vi vil inspirere og legge til rette for at du lettere kan sette bilen fra deg hjemme. Dette gjør vi blant annet ved å tilby ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilgang til en månedsbillett for buss og lokaltog i Rogaland til kun 515 kroner. Billetten inkluderer også Vassøyferjen og hurtigbåtene til Hommersåk og byøyene. Ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter har også tilgang til fri bruk av Bysykkelen.

På denne måten skal vi bidra til regjeringens nullvekstmål: "Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange".

HjemJobbHjem er Mobilitetsgruppens første prosjekt. Mobilitetsgruppen består av Kolumbus, Bysykkelen, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Les mer om Mobiltetsgruppen her.


HjemJobbHjem-billetten

Alle ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter kan kjøpe en månedsbillett for buss og lokaltog i Rogaland til 515 kroner. 

Sanntidsskjermer fra Kolumbus

Omtrent 100 nye sanntidsskjermer vil bli satt opp i HjemJobbHjem-bedrifter og på sentrale steder. Skjermene er gratis og skal gjøre det lettere for ansatte og gjester å ta bussen. Bedrifter som allerede har skjermer, kan vise ruteinformasjon på disse. Kolumbus setter opp en dedikert nettside tilpasset bedriften. 

Se informasjon for å få satt opp dedikert nettside

Lån el-sykkel i en uke

Ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter vil få tilbud om å prøve en el-sykkel gratis i en uke. I hjertet av tiltaket ligger idéen om at folk må få prøve nye alternativer for å endre reisevanene sine.

 

Stands og kampanjer i bedriften

HjemJobbHjem-teamet møter opp hos bedriftene og motiverer de ansatte til å endre reisevaner. Vi tilbyr helselunsj, foredrag, sykkel og gå-kampanjer eller gratis test av el-sykkel. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke tiltak HjemJobbHjem-bedriftene kan dra nytte av.