Gå til artikkelen

1.  Kolumbus og Deltakere
Ved eventuelt tilsagn av utlånesykkel er du forpliktet til:

1.1  å ta vare på sykkelen,

1.2  å melde fra ved problemer eller skade til hjh@kolumbus.no, og

1.3  levere sykkelen innen avtalt frist.

2.  Personopplysninger
2.1  Søknad om gratis utlån av el-sykkel innebærer behandling av personopplysninger. Deltakerne registrerer fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse under søknadsprosessen. Dataene brukes utelukkende til å administrere utlån av el-syklene.

2.2  Kolumbus forholder seg til den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen med vilkår for behandling av personopplysninger, som utformes av Kolumbus AS.

Publisert: 04.januar 2024