Gå til artikkelen

Skjemaet inneholder noen feil som må rettes før du kan sende det inn.

Har dere i Rogaland?

Det er bare bedrifter i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som foreløpig kan være del av bedriftsavtalen. Dersom dere har kontorer i én av disse kommunene og i andre kommuner i Rogaland så blir det gjort en skjønnsmessig vurdering sammen med dere. Vi jobber for å inkludere flere kommuner. Send gjerne inn skjemaet for å vise interessen, og skriv i kommentarfeltet hvor dere har kontorer så skal vi ta kontakt dersom andre kommuner også blir del av arbeidet. Les mer om hvorfor avtalen kun gjelder de fire kommunene.

Har dere i Rogaland?

Det er bare bedrifter i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som foreløpig kan være del av bedriftsavtalen. Dersom dere har kontorer i én av disse kommunene og i andre kommuner i Rogaland så blir det gjort en skjønnsmessig vurdering sammen med dere. Vi jobber for å inkludere flere kommuner. Send gjerne inn skjemaet for å vise interessen, og skriv i kommentarfeltet hvor dere har kontorer så skal vi ta kontakt dersom andre kommuner også blir del av arbeidet. Les mer om hvorfor avtalen kun gjelder de fire kommunene.

Har dere kontorer i enda flere kommuner, skriv dette i kommentarfeltet i slutten av skjemaet.

Er en annen enn besøksadressen?

meter
Får de ansatte dekket parkering på arbeidsplassen?
Er dere godt tilrettelagt for sykling?
Har du en oppdatert ansattliste klar for sending?

Vi trenger ikke ansattlisten nå. Den får vi av dere når vi har signert avtale.

Kontaktperson

Fortell gjerne hvorfor dere ønsker å bli en HjemJobbHjem-bedrift.