Gå til artikkelen

Fordeler for bedriftene

Ved å bli en HjemJobbHjem-bedrift vil dere få hjelp og verktøy til å endre ansattes reisevaner over fra bil hver dag til kollektiv, sykkel eller gange som et alternativ i blant.

Dette er også et viktig ledd i å gjøre regionen vår bedre rustet til å møte dagens og fremtidens transportutfordringer. Ved å være en HjemJobbHjem-bedrift viser dere samfunnsansvar og forteller ansatte og verden rundt at dere tar et ansvar for å bli med på de store endringene som må skje for at regionen skal kunne nå målet om null-vekst i personbiltransport.

Dette forplikter bedriftene seg til

For å bli en HjemjobbHjem bedrift må 75% av deres ansatte svare på vår reisevaneundersøkelse. Målet er å redusere andelen ansatte som bruker bilen til og fra jobb hver dag. Aktiv deltakelse og forankring i bedriften er viktig for å få være en del av HjemJobbHjem. Resultatene fra reisevaneundersøkelsen brukes i arbeidet med å tilrettelegge en aktivitetsplan i bedriften. Reisevaneundersøkelsen sendes ut en gang i året, slik at vi kan følge utviklingen i bedriftene. 

Dette koster avtalen

Bedrifter som inngår en avtale betaler 10 kr i måneden per ansatt for de første 200 ansatte. Deretter betaler bedriften mindre og mindre per ansatt. Ønske bedriften å gi ansatte umiddelbart tilgang til bysyklene kan ladestasjoner installeres utenfor bedriftens lokaler. Det koster 250 kroner per måned per ladepunkt og 500 kroner per måned per el-sykkel. Dette er valgfritt.

Fordeler for de ansatte

HjemJobbHjem teamet sørger for god informasjon og kjekke aktviviteter i bedriftene for å motivere ansatte til å endre reisevaner.

Ansatte får tilbud om å kjøpe HjemJobbHjem-billetten som er en personlig 30-dagersbillett som vi har tilpasset for bedriftsmarkedet. HjemJobbHjem-billetten gjelder på buss, tog og enkelte båter i Rogaland. Billetten koster 515 kroner. 

Tilgang til Bysyklene inngår også som en del av avtalen for alle ansatte uavhengig av om de kjøper HjemJobbHjem-billetten.