Bedriftsavtalen er for disse bedriftene

Alle bedrifter som har kontor i kommunene Randaberg, Sola, Stavanger eller Sandnes kan søke om å ta del i HjemJobbHjem-avtalen. 

Fordeler for bedriftene

Ved å bli en HjemJobbHjem-bedrift vil dere få hjelp og verktøy til å endre ansattes reisevaner over fra bil hver dag til kollektiv, sykkel eller gange som et alternativ i blant.

Dette er også et viktig ledd i å gjøre regionen vår bedre rustet til å møte dagens og fremtidens transportutfordringer. Ved å være en HjemJobbHjem-bedrift viser dere samfunnsansvar og forteller ansatte og verden rundt at dere tar et ansvar for å bli med på de store endringene som må skje for at regionen skal kunne nå målet om null-vekst i personbiltransport.

Dette forplikter bedriften seg til

For å bli en HjemjobbHjem bedrift og få lov å være det fremover vil det settes krav til at reisevanene endres i bedriften. Målet er å redusere andelen ansatte som bruker bilen til og fra jobb hver dag. Aktiv deltakelse og forankring i bedriften er viktig for å få være en del av HJH. Et av våre verktøy for måle effekten er reisevaneundersøkelser som sendes til alle ansatte i bedriften. Minimum 75% av de ansatte må svare på disse for å bli en HJH-bedrift. 

Dette koster avtalen

Bedrifter som inngår en avtale betaler 10 kr i måneden per ansatt for de første 200 ansatte. Deretter betaler bedriften mindre og mindre per ansatt. Ta i så tilfelle kontakt.
Ønske bedriften å gi ansatte umiddelbart tilgang til bysyklene kan ladestasjoner installeres utenfor bedriftens lokaler. Det koster 250 kroner per måned per ladepunkt og 500 kroner per måned per el-sykkel. Dette er valgfritt.

Fordeler for de ansatte

De ansatte får tilbud om en månedsbillett for buss og tog i Rogaland for bare 515 kr måneden. Noe som er langt rimeligere enn alle andre månedsbilletter de ansatte kan kjøpe i dag.

Gratis tilgang til Bysyklene inngår også som en del av avtalen for alle ansatte uavhengig av om de kjøper billetten eller ikke. Dette gjør det lettere å komme seg til og fra kollektivknutepunkt. For eksempel kan man ta tog fra Stavanger til Gauselstasjon og en Bysykkel derfra til Tvedtsenteret. Da tar ikke turen fra stasjonen mer enn 10 minutter, fremfor 40 minutter å gå.

Søk om å bli en HJH-bedrift


554

Bedrifter har avtale med HjemJobbHjem

HjemJobbHjem-billetten

Alle ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter kan kjøpe en månedsbillett for buss og lokaltog i Rogaland til 515 kroner. 

Gratis tilgang til bysykkelen

Alle ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter får gratis tilgang til Bysykkelen. Dette er el-sykler som er plassert i regionen vår. Bysykkelen gjør det enklere å kombinere ulike reisemåter, og reiseveien fra en kollektivholdeplass til jobb blir litt mer effektiv.

Bedrifter får også tilbud om å installere egne ladestasjoner for å ha tilgang til Bysykkelen rett utenfor egne lokaler. 

Ansatte tester el-sykler

HjemJobbHjem-bedrifter får utplassert et antall el-sykler i en til to uker. Ansatt får i perioden fri tilgang til syklene og kan prøve dem i lunsjen, sykle på møter eller til og fra jobb. 

Vi ønsker med dette at ansatte skal få prøve og teste ut hvordan det er å bruke el-sykkel, og håper at dette bidrar til at flere kjøper egen sykkel.

Mobilitetsveiledning

Alle HjemJobbHjem-bedrifter kan få veiledning i hvordan bedriften kan legge til rette for at flere ansatte går, sykler eller reise kollektivt til jobb. Bedriftene løser også parkeringskabalen og får gladere og friskere ansatte som jobber bedre. 

Er din bedrift forberedt på framtidens reisevaner?

Stands og kampanjer

HjemJobbHjem-teamet møter opp hos bedriftene og motiverer de ansatte til å endre reisevaner. Vi tilbyr helselunsj, foredrag, sykkel og gå-kampanjer eller gratis test av el-sykkel. Ta kontakt for mer informasjon om hvilke tiltak HjemJobbHjem-bedriftene kan dra nytte av.